Bygglov för solceller

Bygglov för solceller – behövs det verkligen?

16 maj 2023

Solceller har blivit alltmer populära som en hållbar energikälla för både privatpersoner, företag, BRF samt andra kommersiella fastigheter. Men innan du installerar solpaneler på ditt tak är det viktigt att förstå om det krävs ett bygglov för detta steg mot ett mer miljövänligt hem.

Vad säger lagstiftningen?

Enligt Plan- och bygglagen är det normalt sett tillåtet att installera solceller på taket utan att ansöka om bygglov. Detta gäller vanligtvis om installationen inte påverkar byggnadens utseende eller konstruktion avsevärt. Det är dock viktigt att komma ihåg att reglerna kan variera beroende på var du bor och vilken typ av fastighet du äger. Om solcellerna ska installeras utanför ett detaljplanerat område kan bygglov behövas. Om du känner dig osäker här kan även vi kliva in och hjälpa till med ansökan om bygglov vid installation av solceller.

Undantag och begränsningar

Det finns vissa undantag och begränsningar när det gäller installation av solceller utan bygglov. Till exempel kan det krävas bygglov om fastigheten är belägen i ett område som omfattas av särskilda regler eller om byggnaden är klassad som kulturhistoriskt värdefull. Det är också möjligt att vissa kommuner kan ha egna bestämmelser som kräver bygglov för solceller, även om det inte finns några generella nationella krav.

Anmälan och tillstånd

I vissa fall kan det vara nödvändigt att göra en anmälan eller ansöka om tillstånd för installation av solceller. Detta kan vara aktuellt om ditt hus är beläget inom ett område med detaljplan eller om fastigheten omfattas av en bostadsrättsförening eller samfällighet som har specifika regler för installation av solceller. Det är viktigt att kontakta din kommun eller lokala myndigheter för att få klarhet i vilka regler och förfaranden som gäller för din specifika situation.

Varför installera solceller?

Att installera solceller på taket är en utmärkt investering för både miljön och din ekonomi. I de flesta fall behövs inte bygglov för att genomföra denna gröna uppgradering. Men det är alltid viktigt att känna till och följa de regler och bestämmelser som kan vara tillämpliga i din region. Vi på Auterra Solar installerar är en lokal montör som kan installera solceller i Norrköping. Dessutom erbjuder vi andra laddningslösningar som elbilsladdare och solcellsbatteri i Norrköping. Läs mer om våra tjänster och hur vi kan skräddarsy en grön och hållbar lösning för dig. Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar framtid genom solenergi!

Är du intresserad av att läsa mer och ta del av liknande artiklar? Se nedan!

Hur blir jag mikroproducent av solceller?

Hur blir jag mikroproducent av solceller?

För att bli en mikroproducent av solceller behöver du ta del av följande fem steg: Undersök ditt hem och din tomt: Du måste undersöka om din fastighet har tillräckligt med solljus för att producera tillräcklig mängd elektricitet.

Ökad efterfrågan av solceller och solcellsinstallation

Ökad efterfrågan av solceller och solcellsinstallation

Solceller är en av de snabbast växande alternativen för förnybar energi och det är ingen hemlighet att efterfrågan på solceller ökar varje år. Detta kan bero på flera faktorer, som ökad medvetenhet om miljöfrågor, minskande priser på solceller och tekniska framsteg inom branschen.

Nytt solcellsbidrag 2023

Nytt solcellsbidrag 2023

Installation solceller Den nya budgeten för 2023 har meddelat ett förhöjt bidrag för grön teknik,...