Hur blir jag mikroproducent av solceller

Hur blir jag mikroproducent av solceller?

15 februari 2023

Mikroproducent av el

För att bli en mikroproducent av solceller behöver du ta del av följande fem steg: Undersök ditt hem och din tomt: Du måste undersöka om din fastighet har tillräckligt med solljus för att producera tillräcklig mängd elektricitet. Detta är självklart något som vi hjälper till med! Därav har vi en kostnadsfri besiktning och kan undersöka hur mycket yta som finns för att generera el. När detta görs undersöker vi storleken på ditt tak och/eller mark, för att se till att det är tillräckligt stort för den solcellsanläggning du har tänkt att installera. Bestäm storleken på solcellsanläggningen: Du bör bestämma hur mycket elektricitet du behöver och sedan bestämma storleken på din solcellsanläggning baserat på detta. Ansök om tillstånd: Du måste säkerställa att du har de rätta tillstånden och godkännandena för att installera en solcellsanläggning på din fastighet. Detta ingår i vår tjänst då vi kan hjälpa dig att ansöka om bygglov! Köp och installera solceller: Du kan köpa solceller från en distributör eller leverantör. När du har alla de rätta tillstånden, kan du anlita en kvalificerad tekniker eller elektriker att installera solcellerna på ditt tak eller mark. Anslut till elnätet: Du kan ansluta din solcellsanläggning till elnätet och börja producera din egen elektricitet. Du kan även sälja överskottsel till elbolaget. Det är viktigt att du följer alla lokala och federala regler och förordningar när du installerar solceller. Det är också viktigt att du anlitar en kvalificerad tekniker eller elektriker för att säkerställa att installationen är säker och effektiv.

Behöver du hjälp med solcellsinstallation?

Det kan vara svårt att välja rätt solcellspaket. Vi tar alltid hänsyn till dina behov och preferenser då det är viktigt för oss att placera solcellspanelerna på ett snyggt sätt. Låt oss hjälpa dig med alla steg i processen – från val av solcellsanläggning till installation. Läs mer om våra solcellsutbud och andra tjänster.

Är du intresserad av att läsa mer och ta del av liknande artiklar? Se nedan!

Ökad efterfrågan av solceller och solcellsinstallation

Ökad efterfrågan av solceller och solcellsinstallation

Solceller är en av de snabbast växande alternativen för förnybar energi och det är ingen hemlighet att efterfrågan på solceller ökar varje år. Detta kan bero på flera faktorer, som ökad medvetenhet om miljöfrågor, minskande priser på solceller och tekniska framsteg inom branschen.

Nytt solcellsbidrag 2023

Nytt solcellsbidrag 2023

Installation solceller Den nya budgeten för 2023 har meddelat ett förhöjt bidrag för grön teknik,...